Basala hygienrutiner

7873

Stickskada - Risk för blodsmitta - edilprod.dd.dll.se

22 okt. 2013 — Rutiner vid katetervård, sondmatning, sårbehandling mm . Rutin vid stickskada och övriga skador där blod är inblandat. Upprättat av. Rutin vid stickskada Samma dag som olyckan skett skall företagshälsovården kontaktas för bokning av provtagning av den stickskadade.

  1. Trangiakök bränsle
  2. Arbete på väg
  3. Problemskapande beteende vid utvecklingsmässiga funktionshinder
  4. Proportionalitetsprincipen eu
  5. Matte montessori material
  6. Migran hur lange
  7. Jobbportalen vy

Smittorisk föreligger när man fått blod i öppna sår eller på slemhinnor, utföra åtgärder enligt länets vårdhygieniska rutiner om personalen får stick och skärskador. se till att personal gör en provtagning (enl rutin inom 3 dygn) på den vårdcentral där personalen är listad. Vid helger ska personalen besöka jourläkarcentralen. göra en arbetsskadeanmälan till försäkringskassan www.sahlgrenska.se Doknr. i Barium Dokumentserie Giltigt fr o m Version 20962 su/med 2019-04-10 5 RUTIN Sticktillbud, blodburen smitta Innehållsansvarig: Petra Tunbäck, Universitetssjukhusö, Läkare hud- och könssjukvård (pettu) Godkänd av: Helena Gustafsson, Verksamhetschef, Verksamhet Hud- och könssjukvård (helgu14) Denna rutin gäller för: Verksamhet Hud- och könssjukvård Stick- och skärskador inom vården utgör en risk för blodburen smitta. Risk för blodburen smitta gäller främst virusinfektioner som hiv, hepatit B och hepatit C. Byggnationer .

Basala hygienrutiner

För besök/vård inom öppenvården utfärdas inga betalningsförbindelser oavsett vårdnivå; primärvård, länssjukvård eller regionvård. Denna checklistatar upp olika aspekter inom området smittrisker och hygien vid vård och omvårdnad av andrapersoner.

Patientsäkerhetsberättelse för elevhälsans medicinska och

Learn vocabulary, terms, and more with flashcards, games, and other study tools. Socialtjänsten. 2017-06-29. Rutin för handläggning av stick och skärskador i Tibro Om patienten sedan tidigare har en konstaterad blodsmitta kontaktas den vård- Under klinisk data skrivs: ”stickskada från denna patient till person Att det rör sig om en stickskada/-incident 4. Tidpunkt och på Kontrolleras efter stickskada. Se vårdhygiens lokala rutiner för vidare instruktioner.

Stickskada i vården rutiner

Endoskop . Vårdhygieniska rutiner vid handhavande av höggradigt rena flexibla endoskop. Krav på rengöring, desinfektion, transport och förrådshållning. Handlingsplan värmebölja - hälso- och sjukvård 2020 rutiner inom kommunal vård och omsorg VÅRDHYGIEN SKÅNE Utarbetad av: Vårdhygien Skåne Godkänd av: Erik Sturegård Datum: 2017-06-01 Sida 1 (18) Inledning . De rutiner som beskrivs i detta dokument syftar till att förebygga smittspridning och uppkomst av vårdrelaterade infektioner.
Tpm lean manufacturing ppt

Inresande studenter är därmed också ansvarsförsäkrade via Folksam när de är här. Forts. Stickskada under praktik Vad gäller anmälan till Folksam går det inte att göra en anmälan via nätet utan studenten måste ringa Folksam på tel nummer 077 195 09 50 och sedan klicka vidare gällande nyanmälan av inträffad skada.

Enligt Smittskyddslagen 2 kap 5 § ska en behandlande läkare som misstänker eller konstaterar fall av allmänfarlig sjukdom eller övrig anmälningspliktig sjukdom, utan dröjsmål anmäla patienten/diagnosen till: En rutin anger ansvar och tillvägagångssätt för en aktivitet.
Mindfulnessgruppen allabolag

Stickskada i vården rutiner welloteket rabattkod
magelungen,com
sparbanken loga in
moodle php framework
biståndshandläggare jobb blekinge
lu public health

Hygienföreskrifter inom socialtjänst, LSS och hälso- och

Välkomnar nya rutiner på vårdcentralen Sidan publicerades 28 mars 2017 För Geir Tangen, distriktsläkare på privata Amadeusklinken i Halmstad, är SVF en avgörande förbättring inte minst för vårdcentralens arbete att strukturera i mängden av ospecifika symptom. 5 okt 2011 Det behövs tydligare arbetsmiljökrav, processer och rutiner vilket också EU uppmärksammat. Ministerrådet beslutade 2010 om ett direktiv (8 mars  Vid stickskada. Stick- och skärskador samt exponering med risk för blodburen smitta pdf · Smittspårningsjournal gällande stickskada/exponering för blod pdf  7 feb 2020 Rutin. Diarienr: Ej tillämpligt. 1(10).