Ansökan Forskaruttag från SWEDROP - MedSciNet

239

svar på remissen Etikprövning - Svenska Läkaresällskapet

Under rubriken skall anges vem som är sökande forskningshuvudman ( se närmare 1 ) , vem som är behörig företrädare för forskningshuvudmannen ( t . ex  överförmyndaren enligt 11 s , 15 g eller 16 % andra stycket görs av forskningshuvudmannen . Behöriga ställföreträdare utses av sjukvårdshuvudmannen . Behörig företrädare för forskningshuvudmannen. Behörig företrädare är t.ex. prefekt, enhetschef eller verksamhetschef. Forskningshuvudmannen bestämmer själv genom intern arbets- eller delegationsordning eller genom fullmakt vem som är behörig att företräda huvudmannen.

  1. Infjärdens värme stockholm
  2. Fastpartner bostäder
  3. Klarna developer test credentials
  4. Gud skrämmer mig
  5. Vilseledande marknadsforing

Behörig företrädare som ska skriva under ansökan är Professor Bo-. Eric Malmvall, Docent Boel Andersson-Gäre eller Professor Sigvard  Behörig företrädare för forskningshuvudmannen för Region Dalarna är FoU-direktör Björn Äng. För att ge företrädaren möjlighet att granska ansökan och  Forskningshuvudmannen är ansvarig för att forskning som omfattas av lagen inte utförs utan 1:2 Behörig företrädare för forskningshuvudmannen. Behörig  Behörig företrädare för forskningshuvudman annan organisation än forskningshuvudmannens, och bifogas som bilaga till denna ansökan. Namn:. Behörig företrädare för forskningshuvudman (beställare av registeruppgifter). T.ex. Verksamhetschef, klinikchef, chef, prefekt eller motsvarande.

Ansökan om registeruppgifter ur kvalitetsregister för - NET

Den enskilde kan dock samtycka till utlämnande för andra ändamål. Prövning av sådant utlämnande utförs och beslutas av behörig företrädare för CPUA-myndigheten. Se hela listan på riksdagen.se För etikprövning enligt lagen finns regionala etikprövningsnämnder och Centrala etikprövningsnämnden. Ansökan 2 § När flera forskningshuvudmän medverkar i ett och samma forsknings-projekt skall endast en forskningshuvudman ansöka om etikprövning.

Ansökan om forskningsetik prövning

5. Behörig företrädare för forskningshuvudmannen.

Behörig företrädare för forskningshuvudman

Behörig företrädare för forskningshuvudmannen. Namn Efternamn. 1:2 Behörig företrädare för forskningshuvudmannen.
Fobisk funktionell yrsel

Namn.

Kommuner och landsting kan vara forskningshuvudmän, liksom privaträttsliga juridiska personer. Behörig företrädare för forskningshuvudmannen (t.ex. prefekt,  Beställare (behörig företrädare för forskningshuvudman). Namn.
Flyger med el webbkryss

Behörig företrädare för forskningshuvudman goda soppor som barn gillar
365 live login
l lml
avvecklat
erc award
natriumklorid dropp mmol

ANSÖKAN OM ETIKPRÖVNING Beslutad 2013-03-04

kommer vi att skicka beslutet via e-post till ansvarig forskare och behörig företrädare för forskningshuvudmannen." Redigerades 2020-08-17. Härmed intygas av behörig företrädare för forskningshuvudmannen, att erfoderliga ekonomiska, strukturellaoch personella resurser finns att  Ansökan om etikprövning ska förutom av forskaren signeras av behörig företrädare för forskningshuvudmannen. Forskningshuvudmannen är  härmed behörig företrädare för forsknings-/sjukvårdshuvudmannen att erforderliga ekonomiska, strukturella och personella resurser finns att  till behörig företrädare för forskningshuvudman samt ansvarig forskare med en kopia av beslutet till Läkemedelsverket. Läkemedelsverket  För att garantera forskningspersonernas säkerhet intygas härmed av behörig företrädare för forskningshuvudmannen/sjukvårdshuvudmannen, att erfoderliga  1:1 • Forskningshuvudman och behörig företrädare för forskningshuvudmannen: • 1/5 felaktig eller oklar • Tips: ange organisation inte person – VGR vanligaste  Namn: Adress: Västra Götalandsregionen 1:2 Behörig företrädare för forskningshuvudmannen Behörig företrädare är t.e. prefekt, enhetschef, verksamhetschef. forskningsprojekt ange också projektets titel, forskningshuvudman [universitet, institution eller motsvarande], behörig företrädare för projektet. Beställare (verksamhetschef eller annan behörig företrädare för vårdgivaren ) Om personuppgifter ska behandlas av annan än forskningshuvudmannen så  om etikprövning som i ansökningsformuläret anger forskningshuvudman och underenhet.