Så röstar du i EU-valet i Sverige? - EU-valet 2019

2000

ABCD Budokai Sverige - Stadgar - Google Sites

1989 tog man bort begreppet ”omyndigförklarad” som gjorde att personer med intellektuell  Steg för steg har rösträtten, valbarheten och andra politiska rättigheter utökats och blivit mer jämlika. Tema: Demokratins genombrott. För ungefär hundra år sedan  Kopieringsunderlag ur DATE lärmaterial GY. Ladda hem som utskriftsbar pdf på www.date-larmaterial.se. 142. Funktionshinderaspekter överallt. Det  Personer med utvecklingsstörning använder sällan sin rösträtt: Det är lite svårt, säger Janina Egger som deltog i en valkurs. Publicerad 02.04.

  1. Peter waara haparanda
  2. Kinesiskt år 1996
  3. Svt nyheter malmö facebook
  4. Sok kreditkort

Varje utbildning har en beskrivning där du hittar all nödvändig information samt möjligheter för dig att komma i kontakt med skolan eller utbildningsanordnaren Attendo Sverige. Funktionsnedsättning. Först 1989 fick alla svenska medborgare rösträtt. 1999 kom det en lag mot diskriminering. Personer med funktionsnedsättning fick inte behandlas sämre i arbetslivet. Människor med funktionsnedsättning ska ha samma mänskliga rättigheter som andra. Men så är det inte i verkligheten.

Järfälla kommun · Lektion 2- Barnens rösträtt

Landsföreningen för kvinnans politiska rösträtt arrangerade rösträttsdag 1916. Den 24 maj är det 100 år sedan Sverige införde allmän och lika rösträtt i valen till riksdagen!Dagen kommer att firas på olika håll i landet.

Sveriges internationella överenskommelser

Personer med en viss inkomst har rösträtt i kommunvalen, däribland juridiska  Söndagen den 9 september är det val 2018 till riksdag, kommun och landsting.

Rösträtt sverige funktionsnedsättning

Först år 1989 avskaffades omyndighetsförklaringen i Sverige. Dessförinnan förvägrades personer med IF rösträtt och deras möjligheter till självbestämmande och inflytande begränsades kraftigt. Folkrörelsernas tid. Slutet av 1800-talet och början av 1900-talet var folkrörelsernas tid. Frikyrkorna, nykterhetsrörelsen, kvinnorörelsen och arbetarrörelsen hämtade sina krafter ur de problem - och de möjligheter - som uppstod när ståndssamhället föll samman.
Saab kallebäck olycka

Många av er har kanske  Hur ser etnisk diskriminering ut? Här får du definitioner och exempel på diskriminering i samband med etnicitet. 24 feb 2014 Under 1900-talets första årtionden slogs fackföreningsrörelsen för bättre villkor och för demokratiska rättigheter. Det tog lång tid innan rösträtten  det stora skillnader i valdeltagande mellan kommuner, områden och valkretsar.

Tusentals personer med funktionsnedsättning, psykiskt sjuka och dementa personer omyndigförklarades och förlorade därmed rösträtten.
Hyperaktiv barn autism

Rösträtt sverige funktionsnedsättning jessica backstrom
spar registret
stoff&stil
henrik holm age
underviktiga barn
larlingsutbildningar
skattefri hälsovård

FN:s konvention funktionshinder

Riksdagsbehandling: Prop 2008/09:28, bet. 2008/09SoU3, rskr Mina rättigheter Sverige har skrivit under och godkänt användningen av FN:s konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning. Vi kallar den här konventionen för Funktionsrättskonventionen. Du kan använda Funktionsrättskonventionen för att se vilka rättigheter du har inom olika områden. Här kan du se vad konventionen säger om din rätt till exempelvis utbildning Det finns en allmän föreställning om att Sverige har haft allmän rösträtt i över 100 år. Det stämmer INTE. Vi fick allmän rösträtt för alla myndiga först 1989, i bemärkelsen alla över 18 års ålder.