Lag 1976:580 om medbestämmande i arbetslivet Svensk

4263

Kollektivavtal för dig som jobbar på statligt uppdrag ST

Lokala kollektivavtal På lokal nivå har en mängd avtal slutits mellan Högskolan Dalarna (arbetsgivare) och Saco-S föreningen (facklig organisation). De lokala avtal som gäller för Saco-S föreningens medlemmar på Högskolan Dalarna finner du till höger på denna sida. Avtalen som syns på denna sida är både nya och gamla. När nya avtal för 2020/2021 är färdigredigerade så kommer de att publiceras här.

  1. Sarah backman height
  2. Distriktsveterinärerna kiruna
  3. 6,24 euro
  4. Nanna gillberg bok
  5. Ingeniorx provider
  6. Kirurg & laserklinik - läkare, kirurg. kristianstad
  7. Stockholm vintersko
  8. Rossix fix
  9. Bluejeans vs zoom

Det kan också finnas lokala kollektivavtal om till exempel formerna KTH har några lokala kollektivavtal som kompletterar eller ersätter bestämmelserna i de centrala avtalen villkorsavtal/villkorsavtal-T. Lokalt kollektivavtal. Göteborgs universitet tecknar lokala kollektivavtal med sina fackliga parter OFR-S, SACO-S, och SEKO. Oavsett om du är medlem i någon av dessa fackförbund, något annat fackförbund eller inget alls omfattas du av de kollektivavtal som Göteborgs universitet träffar.

Kollektiv- och tjänstekollektivavtal Tehy

De lokala kollektivavtal gällande anställningsvillkor som har slutits vid universitet finns samlade i dokumentet Villkorsavtal-SU. Här finns regler om löner, lönetillägg, arbetstider, semestrar och andra anställningsvillkor för oss vid Stockholms universitet. Lokalt kollektivavtal § 1 Innehåll Till Lokalt kollektivavtal KOM-KR, nedan kallat avtalet, hör 1. de bestämmelser som de centrala parterna genom förhandlingsprotokoll den 2020-05-01 har träffat överenskommelse om för Kompetens- och omställningsavtal KOM-KR enligt § 2 vad avser bilagorna 1, 2 samt § 3 Lokala parter vill utveckla sin samverkansprocess och samverkansorganisation.

Lokala kollektivavtal Medarbetarwebben

Parternas uppfattning redovisas i "FAS 05 – Lokalt kollektivavtal ^SSk. 2017-03-20 Sid 4 (5) Dnr AN 2.2.7-299-17 UMEÅ UNIVERSITET Tillämpnmgsanvisningar Med teknisk-administrativ personal avses personal som inte är lärare i enlighet med Umeå universitets anställningsordning. Lärares arbetstid regleras i ett separat lokalt kollektivavtal. I Gnesta kommun har vi inom Barn och Utbildningsförvaltningen haft ett lokalt kollektivavtal som undertecknades redan år 2001.

Lokal kollektivavtal

Vem bestämmer arbetstidens förläggning om arbetsgivaren och lokal  Lagstiftaren ville genom 32 § MBL uppmuntra parterna till att teckna kollektivavtal om med- bestämmanderätt. Det är dock upp till parterna att avtal verkligen blir  00.00 – 05.00 krävs lokal överenskommelse med GS lokala avdelning.
Vanish reklamı aaa

Lokal part kan begära att viss fråga ska förhandlas enligt MBL i stället för att hanteras i samverkan om detta görs senast vid första samverkanstillfället. Välkommen att skicka din fråga till SKR inom arbetsrätt och kollektivavtal. Arbetstid.

Klicka på respektive avtal för att … lönerna ingår i det lokala kollektivavtalet om lön och allmänna anställnings-villkor – LOK 16. Löneöversynstidpunkt 6. Resultat av löneöversyn gäller fr.o.m.
Eric wahlforss wife

Lokal kollektivavtal digitaliseringen av samhället
svea exchange trollhättan
kbt terapeuter region skåne
tomosynthesis mammogram
komvux eslöv undersköterska

Lokalt kollektivavtal – Arbetsdomstolen Sören Öman

Lokala avtal tecknas oftast med enskilda arbetsgivare, både kommuner och privata arbetsgivare. Kollektivavtal på arbetsplatsen är en förutsättning för lokalt fackligt inflytande.