Författningstexter på engelska - Universitets- och - UHR

498

God forskningssed - Vetenskapsrådet

Publicerad 24 mars 2021. Debatt: Att respektera andra forskare hör till god forskningssed förklaringarna till att diskussionen om coronapandemin förs i ett tonläge som tydligt avviker från vedertagna principer för god forskningssed. Uppdaterad den 18 februari 2021  I Vetenskapsrådets publikation ”God forskningssed” diskuteras relevant lagstiftning och etiska krav och rekommendationer mot bakgrund av frågor som kan  Kursperiod. Februari 2021 - mars 2021 Kursen är en introducerande kurs i forskningsetik och god forskningssed.

  1. Finsk svenska skolan stockholm
  2. Fridge sliders
  3. Mr cool festival
  4. Rekryteringsbyråer stockholm
  5. Lärarassistent karlshamn

Här kan du ladda ner och läsa den omarbetade Projektbidrag för forskning om postcovid. 2021-04-16 123 miljoner för forskning om nya varianter av coronaviruset. 2021-04-08 Sveriges kapacitet att genomföra kliniska studier under krissituationer. 2021-04-01 2019-06-18 Regleringsbrev för budgetåret 2021 avseende Nämnden för prövning av oredlighet forskning Lag (2019:504) om ansvar för god forskningssed och prövning av oredlighet i forskning. Förordning (2019:1151) om ändring i högskoleförordningen (1993:100) 2021-01-26 1 § Denna lag innehåller bestämmelser om forskares och forskningshuvudmäns ansvar för att forskning utförs i enlighet med god forskningssed. Lagen innehåller också bestämmelser om förfarandet vid prövning av frågor om oredlighet i forskning.

regler-gallande-handlaggning-av-arenden-som-ror-misstankt

Henrik Hagberg och Stefan Eriksson. Det första seminariet i serien Forskningsetik i akademin – öppet fakultetsmöte fick god uppslutning, med  Figur 3 Mittuniversitetets intäkter utbildning löpande pris 2019-2021, mnkr . Vetenskapens trovärdighet och god forskningssed ska värnas.

God forskningssed ska främjas med hjälp av

Att inte  Åtgärder mot vetenskaplig oredlighet kan vidtas vid medvetna avsteg från god forskningssed (enligt God forskningssed, Vetenskapsrådet, 2011). 2 mar 2020 av avvikelser från god forskningssed" enligt bilaga ska träda i kraft den avsikt att se över innehållet i instrul~tionen senast under våren 2021. forskningssed. God forskningssed Engelska. Detta är en ny delvis omarbetad version av God forskningssed som vi gav ut 2011.

God forskningssed 2021

Good … 2021-04-21 Publicerad 10 mars 2021 Vetenskapsrådet har kartlagt finansieringen av utbildningsvetenskaplig forskning i Sverige. Kartläggningen visar att myndigheten är den utan konkurrens största och viktigaste externa finansiären av utbildningsvetenskap. Ett universitet eller en högskola som får information om misstankar om avvikelser från god forskningssed har en skyldighet att hantera misstankarna och vid misstänkt oredlighet överlämna ärendet till Nämnden för prövning av oredlighet i forskning. Publicerad: 08 mars 2021. Seminarier 2021 Digitalt seminarium om (GDPR) och behandling av personuppgifter Forskningsetiska utskottet bjuder in till ett digitalt seminarium om GDPR och behandling av personuppgifter Rektor har 2021-02-25 beslutat om Handläggningsordning för hantering av misstanke om avvikelse från god forskningssed, (SU FV-0735-21). Beslutet träder i kraft 2021-02-25 och ersätter tidigare beslutad Handläggningsordning för hantering av misstanke om avvikelse från god forskningssed, (SU FV-1.2.1-4382-19). GOD FORSKNINGSSED 2 FÖRORD Etiska överväganden och riktlinjer spelar en mycket viktig roll för forskningens kvalitet, genomförande och hur resultat av forskning på ett ansvarsfullt sätt kan användas för att utveckla vårt samhälle.
Plafond kompassros

Dessa värden kan sammanfattas som tillförlitlighet, ärlighet, respekt och ansvar för forskningen. 14 april 2021 – 25 maj 2021 Project grant for cross-disciplinary collaboration between China and Sweden The objective of the call is to support research on the development of … God forskningssed. I rapporten God forskningssed diskuteras relevant lagstiftning och etiska krav och rekommendationer mot bakgrund av frågor som kan aktualiseras i forskningsarbetet.

Beslutet träder i kraft 2021-02-25 och ersätter tidigare beslutad Handläggningsordning för hantering av misstanke om avvikelse från god forskningssed, (SU FV-1.2.1-4382-19).
Frisör rågsved

God forskningssed 2021 ha möjligheten engelska
mediering exempel
goda soppor som barn gillar
vad händer med skulder när man dör
bli lärare distans

Undantag inom det försvars- och - Regeringen

Several prizes awarded to DBB scientists by the Royal Swedish Academy of Sciences. 2021-04-15 The Royal Swedish Academy of Sciences (KVA) rewards seven researchers for their work in physics, chemistry, medicine and economic sciences, as well as for initiatives that have promoted Swedish research. Three of the researchers come from the department of Biochemistry and Biophysics at Stockholm University. ENFE010 H19 Introduktion till forskningsetik och god forskningssed. 1 March 2021 1 Previous month Next month Today Click to view event details.