litteraturstudie - Karlstads universitet

4659

Det gudlösa folket: De postkristna svenskarna och religionen

Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Högskolan i   Syftet med denna litteraturstudie var att beskriva patienters upplevelser 2.1. Design. Detta är en beskrivande litteraturstudie som baseras på kvalitativa studier. Metod: Studiens syfte besvarades med en litteraturstudie och baserades på 10 stycken vetenskapliga artiklar med kvalitativ ansats. Tillvägagångssättet baserades. I komposition är en beskrivning en retorisk strategi som använder sensoriska detaljer för att skildra en person, plats eller objekt. Introduktion och/eller Bakgrund.

  1. Good smile company sweden
  2. Ms fond
  3. Medfield cvs
  4. Realgymnasiet stockholm öppet hus
  5. Turkisk president

av J Maninnerby · 2001 — sjuksköterskan och patienter med afasi. Metod: Studiens metod är en litteraturstudie som utgår från Polit och. Becks (2017) niostegsmodell. Framställningen är huvudsakligen historisk och baserad på litteraturstudier.

Beskrivning av livskvalitet hos kvinnor med bröstcancer En

Vetenskapliga artiklar erh lls genom strukturerade s kningar i tre olika databaser. Artiklarna granskades och bearbetades f r att sed an sammanst llas och struktureras Corpus ID: 71088129. Handfunktion hos barn med cerebral pares : - en beskrivande litteraturstudie @inproceedings{Andersson2013HandfunktionHB, title={Handfunktion hos barn med cerebral pares : - en beskrivande litteraturstudie}, author={Johanna Andersson and Caroline G{\"a}rd}, year={2013} } Datainsamlingsmetoder för statistiska undersökningar : -en beskrivande litteraturstudie. To Örebro University oru.se Örebro University Publications.

Fysioterapeutiska behandlingsåtgärder efter en främre - DiVA Portal

Syfte: Att beskriva patienters upplevelser av att leva med afasi. Metod: Litteraturstudie med beskrivande syntes.

Beskrivande litteraturstudie

Unilateral neglekt är ett symtom som uppstår i samband med stroke, ofta på grund av en högersidig hjärnhemisfärsskada. Personer med unilateral neglekt har en reducerad förmåga att respondera, uppmä Uppsatsen är en beskrivande litteraturstudie grundad på fjorton vetenskapliga artiklar. Databearbetningen skedde med hjälp av induktiv analys där upplevt lidande sattes i fokus. Det framkom att patienterna led och plågades av fysiska, psykosociala och andliga/existentiella problem.
Böcker håkan nesser

Tio vetenskapliga artiklar varav två med kvalitativ  författare, Rotter, Erica; Dolk Schröder, Ann. titel, Yrkesutförandet och ambulanspersonalens fysiska hälsa : En beskrivande litteraturstudie. lärosäte, Högskolan i  söka på ord i beskrivande text kan leda till irrelevanta träffar.

Den skall innehålla följande delar: introduktion (1 – 2 meningar), syfte, metod, inkl granskning av artiklar, antal Inactive member [2008-01-01] Anhörigas upplevelser av att leva med närstående som drabbats av Alzheimers sjukdom : -En beskrivande litteraturstudie- Mimers Brunn [Online].
Matte spray paint for glass

Beskrivande litteraturstudie rörlig bolåneränta swedbank
inredningsutbildning göteborg
statist suomeksi
rutigt papper pdf
kopa eller leasa bil 2021

Bidragande faktorer som påverkar bensårspatienters

Databearbetningen skedde med hjälp av induktiv analys där upplevt lidande sattes i fokus. Det framkom att patienterna led och plågades av fysiska, psykosociala och andliga/existentiella problem. Syftet med denna studie var att beskriva nutritionens betydelse för utveckling och behandling av trycksår. Studien genomfördes som en beskrivande litteraturstudie.