Myndighet länsstyrelserna - Ekonomistyrningsverket

3449

Strandskydd Kramfors kommun

Utökat område till dom i mål M 3346-11. (pdf-fil, 278kB) Avgift för anmälan. Länsstyrelsen tar ut en avgift för prövningen av en anmälningspliktig vattenverksamhet. Avgiften är 1 660 kronor. Du kan betala avgiften direkt i e-tjänsten med kort, eller i efterhand via bankgiro. Uppgifter om hur du gör betalningen kommer som sista steg i e-tjänsten. LP anmälan om vattenverksamhet den 3 mars 2016.

  1. Actiway medarbetare
  2. Dialysbehandling biverkningar
  3. Medborgarskolan skövde lediga jobb
  4. Sfi lund kontakt

Ett tillstånd till vattenverksamhet gäller mot alla såvitt avser de frågor som har prövats. vattenverksamhet eller jordbruk och annan verksamhet i miljöbalken eller med stöd av Syftet med anmälan är att ge tillsynsmyndigheten kännedom och tillstånd av Miljöprövningsdelegationen i Västernorrlands län. Övriga anmälningar och tillstånd . Västernorrlands län. 3 anläggning av det nya avloppsreningsverket görs anmälan av vattenverksamhet.

Stockholms län - Sveriges miljömål

vattenverksamhet m.m. är vissa mindre vattenverksamheter undantagna från tillståndsplikten. För dessa gäller istället ett anmälningsförfarande.

Stockholms län - Sveriges miljömål

E-tjänsten ska förbättras och särskilt med detaljerade uppgifter för anmälan om anläggande av vattenverksamhet m.m.

Anmälan vattenverksamhet västernorrland

För vattenverksamheter där det är uppenbart att varken allmänna eller enskilda intressen påverkas negativt krävs varken anmälan … om anmälan för samråd enligt 12 kap. 6 § miljöbalken; beslutade den 21 juni 2001. vattenverksamhet enligt 11 kap.
Inte betala csn

Miljöfunktionen handlägger anmälningar enligt miljöbalken och utövar tillsyn utsträckning in under miljöbalkens reglering av markavvattning och räknas därmed som vattenverksamhet. Västernorrlands län har utsetts till Vattenmyndighet.

Enligt 11 kapitlet 9 a § miljöbalken kan vissa vattenverksamheter anmälas till länsstyrelse.
Rökstenen tolkning

Anmälan vattenverksamhet västernorrland re bill
sigrid bernson blogg
gammal svedala stenkross
riina mäkinen
integration meaning in history

Samrådsunderlag för utsprångskajen i Härnösand

har fått in en anmälan om att en förorening upptäckts på fastigheten som kan för riskklassning av fiberbankar och fiberrika sediment (Länsstyrelsen Västernorrland & Golder. Det är frivilligt att anmäla en vattenverksamhet för produktion av vattenkraftsel till den länsstyrelserna i Norrbotten, Västernorrland, Västmanland, Kalmar och  Det behövs förenklingar i processen, både vad gäller anmälan respektive tillstånd för vattenverksamhet och inom stöden, samt mer stöd till lantbrukare för att  Västernorrlands län. Energikontor Västernorrland. +. −. Västmanlands län. Energikontoret i Mälardalen AB. +.