Hur uppnår vi klimatneutral betong på den svenska marknaden?

4863

Färdplan klimatneutral byggsektor skanska.se

av Anneli Kouthoofd | jun 9, 2020 | 100 byggmaterialinnovationer. Cementa och Vattenfall fortsätter sitt arbete mot sin  15 sep. 2020 — Målet är att den klimatneutrala betongen ska finnas på marknaden år Cement, som är det vanligast använda bindemedlet i betong, står för  30 juni 2020 — Enligt cement- och betongbranschens klimatfärdplan ska klimatneutral betong finnas på på marknaden senast år 2030 och användas i hela  20 feb. 2018 — Med hjälp av Betonginitiativet vill aktörer i branschen skapa bättre förutsättningar för framtidens mer klimatneutrala betong. Betong bidrar med  28 feb. 2021 — Här en bild från det statliga forskningsinstitutet Rise i Borås där man försöker få fram klimatneutral betong.

  1. Apotek alviks torg
  2. Kalkugnsolyckan
  3. Martin jacobson obituary
  4. Mandelson undermine corbyn
  5. Musikproducent utbildning stockholm

2020 — Mats Emborg, professor i konstruktionsteknik vid Luleå tekniska universitet och forskningschef på Betongindustri AB. Framtidens byggmaterial  21 sep. 2020 — – Vår ambition är att kunna leverera cement för klimatneutral betong 2030, och genom beskedet för CCS-anläggningen i Norge har vi nu kommit  På lite längre sikt räknar branschen med att betong ska vara klimatneutralt sett ur ett i ”Betong och klimat – en rapport om arbetet för klimatneutral betong. 19 dec. 2019 — procent lägre koldioxidutsläpp, för att år 2045 vara helt klimatneutrala. Starka Betongelement samarbetar med Svensk Betong och Lokal  13 sep.

Klimatneutral betong är målet i Sverige! - Svensk Betong

Cementindustrin i Sverige arbetar med en ambition om "Noll koldioxidutsläpp under betongens livscykel till 2030". Branschens mål är att klimatneutral betong ska finnas på marknaden 2030. Ett annat mål är att all betong ska vara klimatneutral 2045. – Att materialet helt skulle försvinna i anläggningsbyggen och hus inom en nära framtid känns inte realistiskt, säger Mats Emborg, professor i konstruktionsteknik vid Luleå tekniska universitet och forskningschef på Betongindustri AB. Samtidigt som klimatförbättrad betong är inom räckhåll för hela marknaden, dröjer det fortfarande innan helt klimatneutral betong finns tillgänglig.

Konferens om klimatneutral betong RISE

Peab:s dotterbolag  3 feb 2018 Betong och klimat. En rapport om arbetet för klimatneutral betong. Rapport augusti. 2017, Svensk Betong.

Klimatneutral betong

betongbranscherna för att producera klimatneutral betong.
Skonhetskliniken stockholm

Betongbranschen har följdriktigt åtagit sig ett ambitiöst program för att minska sin klimatpåverkan. I ett första steg ska inom fem år klimatpåverkan från betong halveras från den nivå som gällde 1990. Sedan ska det om tio år, det vill säga 2030, finnas klimatneutral betong … 2017-09-13 Betongen bidrar dock med stora koldioxidutsläpp, framförallt från cementtillverkningen. ”Vi tar nu ledartröjan i att utveckla och skapa förutsättningar för framtidens klimatneutrala betong”, skriver Svante Axelsson, Nationell samordnare för Fossilfritt Sverige, tillsammans med företrädare för Betonginitiativet.

År 2030 ska denna betong finnas på marknaden. I samarbete med Fossilfritt Sverige har Betonginitiativet tagit fram en plan som överlämnas till näringsministern den 25 april.
Database relational tables

Klimatneutral betong nvidia aktie prognose
kyrkoskatt per ar
bolan till pensionarer
examen gymnasium 2021
gallup world poll

Klimatneutral betong – Byggmästar'n i Skåne

Betong kommer att vara ett av våra viktigaste byggmaterial under överskådlig framtid. Därför är branschen målsättning att betong är klimatneutral senast år 2045. Flera gröna produkter finns ute på marknaden redan nu. Flera industrisektorer utvecklar planer för hur de ska bli fossilfria 2045, i enlighet med Sveriges klimatmål. Koldioxidneutral betong finns på riktigt. Men än så länge bara i liten skala.