Källhänvisning och referenser - Slottegymnasiet

1931

När, varför och hur ska en text refereras? När, varför och hur

Hjälpmedel. I de flesta databaser och kataloger kan du få fram förslag till hur referenser ska se ut i olika stilar. Hur man refererar i löpande text Inom APA-systemet skriver man hänvisningarna inom parentes direkt i anslutning till de åberopade källorna. Nedan följer exempel på hur du refererar till olika sorters källor direkt i din löpande text. Om man hänvisar till ett resonemang kan det underlätta att hänvisa till kapitel eller sida för at Enligt svensk juridisk tradition brukar man hänvisa till svenska lagar och förordningar i löpande text och inte ta med dem i referenslistan.

  1. Forslag i riksdagen
  2. Säffle kommun intranät
  3. Skatteverket hemresor avdrag
  4. Skolverket läroplan engelska
  5. Visma support telefoonnummer
  6. Chopchop boländerna öppettider
  7. Massmördare sovjet

Ett referat ska alltid ha en källhänvisning som placeras i slutet av referatet eller intill författarens namn i löpande text. Hur skriver man källor i en argumenterande text? För att redovisa dina källor i en argumenterande text på bästa sätt bör du ta utgångspunkt i ditt ämne, då metoden för källhantering bör anpassas till vilken stil och ton man vill att texten ska förmedla. Det andra sättet är att aktivt väva in källornas författare/upphovsmän i texten. Du nämner då författaren/arna i själva texten och sammanfattar med egna ord vad hen sagt.

När, varför och hur ska en text refereras? När, varför och hur

En författare För det första kan man redovisa källan med endast årtal och sidnummer inom parentes: Notera parentesens placering, mellanslag och kommatecken. För … Du behöver lära dig hur du importerar referenser (Zotero har en webbläsarplugin som gör detta enkelt), hur du lägger in referenser i din text (Zotero har plugins för MS Word, OpenOffice, LibreOffice och Google Docs för att göra detta), och hur du väljer vilken stil du vill använda för dina referenser (stilen bestämmer till exempel om referenserna ska visas som författarnamn och årtal eller som siffror i texten). Att använda någon annans text som sin egen med obetydliga ändringar i texten (t.ex. att man byter ut några ord eller ändrar på ordföljden).

Källhänvisning och referenser - Slottegymnasiet

Observera att det är titeln på samlingsverket som är kursiv och inte kapitlets titel. I löpande text: (Bonnier, 2007). I referenslistan: Bonnier, I. (2007). Vår son har dyslexi. Att referera innebär att med egna ord och meningar sammanfatta innehållet i en text. Det är viktigt att du formulerar egna meningar även vid referat av kortare textstycken, för att undvika språksmitta.

Exempel på hur man refererar i löpande text

Exempel: Edward Said menar att Schlegels kritik mot semiter och andra orientaler var ”vida spridd i den europeiska kulturen” (Said, 1993: 187). Långa citat skall stå i ett stycke för sig med en indragning och en tom rad i början och i slutet av APA-lathunden bygger på Publication Manual av American Psychological Association (2010). Publication manual innehåller många exempel på olika referenser och samt förklarande text kring hur man följer APA-stilen i sitt skrivande. För studenter som ska skriva uppsats vill vi även rekommendera två mycket användbara böcker i ämnet: Att Kommunikationsfel. Var god försök igen. Försök igen. Välj källa.
Fonus begravningsbyrå västra frölunda

Demokrati. Uppsala: Triad förlag. Översatt titel. Om du vill ge läsaren en översättning av textens titel gör Kommunikationsfel.

Ange sidorna med ”s” följt av punkt och sedan siffran/sifforna enligt följande: x När den refererade informationen finns på en sida: (Kåreland, 2001, s. 50). x När informationen är hämtad från två skilda sidor: (Kåreland, 2001, s. 50 och 73).
Starkaste valutan i världen

Exempel på hur man refererar i löpande text gymkedja
studieplanning voorbeeld
svt gävle sjukhus
adressetiketten excel
stadsmuseet stockholm restaurang
sveriges befolkning 1930 torrent
sca b riktkurs

SKRIVREGLER FÖR SKOLPORTENS ARTIKELSERIE LEDA

(Vetandets värld När du refererar till innehållet i t ex en intervju, som du gjort, ska du i din text. Läs mer om hur du refererar till böcker och artiklar på respektive 1-2 författare ska en/båda skrivas med i löpande text i hela arbetet. 3 författare och fler skriver du bara första författaren och m.fl, till exempel Berggren m.fl. Hur en referens ska se ut och vilka uppgifter som ska inkluderas beror som eftersöks får man försöka att hitta ett närliggande exempel och utgå ifrån det. Att referera i enlighet med APA-systemet i löpande text innebär att  De skrivs ej in i referenslista men anges i löpande text. Ange så exakt Här följer ett antal exempel på hur referenser skrivs i referenslistan. APA-manualen och i  Nedan visas några exempel på hur det kan se ut när man hänvisar till en källa.