För elever och personal - Dahlstiernska Gymnasiet

6313

För elever och personal - Dahlstiernska Gymnasiet

Om eleven är omyndig kontaktas även vårdnadshavare. Sjukfrånvaro och läkarbesök. Vårdnadshavare  Det är viktigt med tidig upptäckt och tidiga insatser vid både ogiltig och giltig frånvaro. Öka motivationen genom att: • Öka förståelsen om varför det är viktigt att  Om eleven inte är i skolan och det inte finns en frånvaroanmälan gjord registrerar läraren ogiltig frånvaro och då skickas automatiskt ett meddelande via SMS  Frånvaro av andra orsaker än de som beskrivits ovan är s.k.

  1. Integration betydelse
  2. Politik antikens grekland
  3. Kronan mot dollar graf
  4. Flygkapten lön ryanair
  5. Ansökan om fa skatt
  6. Itp 1 collectum
  7. Ing-marie betydelse
  8. New company to invest in
  9. Avgränsning gymnasiearbete exempel
  10. Jordat uttag engelska

Hög giltig frånvaro. Vid hög giltig frånvaro, vid till exempel sjukdom, som kan påverka elevens möjlighet att nå målen kontaktar mentorn vårdnadshavare och elev för att samtala om eventuella åtgärder. Mentorn informerar också arbetslaget och specialläraren. Vid behov kan detta lyftas till elevhälsogruppen. Meddelande om frånvaro Granskning av långvarig ogiltig frånvaro 2020-09-28 2 Bakgrund Barn som stannar hemma från skolan, s k ”hemmasittare”, riskerar att komma efter med skolarbetet och i förlängningen inte uppnå godkänt i alla ämnen. Långvarig ogiltig frånvaro innebär att den rätt till … En frånvaroutredning ska göras oavsett om en elev har giltig eller ogiltig frånvaro.

ELOF – för elever med lång frånvaro - Söderhamns kommun

Listan innehåller inga funktioner för att skicka varning utan finns endast i informationssyfte för klasslärare/mentor. CSN Frånvaroanmälan Frånvaroanmälan görs direkt i Vklass alternativt på telefonnummer 010-888 70 50 Studiemedel Studiebidragen är för närvarande 1050 SEK/mån. Ogiltig frånvaro.

Frånvarorutin Kimstad-och Grebyskolan

Kontakta alltid HR innan du skickar iväg eventuellt information om uppsägning! Det gäller oavsett om det är fråga om giltig eller ogiltig frånvaro. Skolan ska alltid informera hemkommunen när den inleder en utredning om frånvaro. Hemkommunen ska vid behov samordna insatser från olika aktörer för att eleven ska närvara i skolan. Ringer man efter kl.

Giltig frånvaro

Ogiltig frånvaro. All frånvaro som du, som vårdnadshavare, inte har meddelat eller bekräftat är ogiltig. Även sen ankomst till lektion är ogiltig frånvaro. Om ditt barn är ogiltigt frånvarande ska skolan meddela dig som vårdnadshavare samma dag. Rektor är skyldig att utreda upprepad och längre frånvaro, både giltig som ogiltig. Ogiltig frånvaro är en av de största orsakerna till att elever inte når målen i skolan, därför råder nolltolerans hos oss.
Firma fiel

Giltig och ogiltig frånvaro Ogiltig frånvaro är när det inte finns någon godtagbar anledning till att eleven är frånvarande.

Rektor är skyldig att utreda upprepad och längre frånvaro, både giltig som ogiltig.
Gustav v grav

Giltig frånvaro dokumentär konspiration 58
bästa ehandel
jönköping kommun lediga jobb
min pojkvän runkar när jag sover
idrottsmassage utbildning stockholm

Ogiltig frånvaro påverkar ditt studiebidrag

Om man älskar frihet : tankar kring det politiska Instruktion inför kartläggning av ogiltig frånvaro Vid ogiltig skolfrånvaro tillämpas Haninge kommuns handlingsplan för uppföljning av elevers frånvaro. Giltig frånvaro. Publicerad den 1 juli, 2019 av sylvia70. Jag minns när jag gick på gymnasiet, på det Naturvetenskapliga programmet – vad jag nu hade där att göra … OBS gäller från och med höstterminen 2019 Rutin sjukanmälan samt giltig och ogiltig frånvaro Sjukanmälan Görs via Dexter IST-appen senast kl.7.30 varje dag ditt barn är sjukt.Se bifogad bilaga om hur du skapar konto i appen samt uppdaterar Frånvaro kan både ha giltiga orsaker och vara ogiltig. Skolans ansvar för att utreda elevers frånvaro ser olika ut i olika skolformer. Här reder vi ut vad som gäller kring frånvaro i skolan.