Dokumentation och kvalitetssäkring - TUC

6346

PDF Vilken funktion fyller den sociala dokumentationen i

Syftet med dokumentation . Rutinen utgår från SOSFS 2006:5 Dokumentation vid handläggning av ärenden och genomförandeplaner … 2013-4-24 · Social dokumentation handlar om att dokumentera vid handläggning och vid genomförande inom verksamheter styrda enligt SoL, LSS, LVU och LVM. Uppsatsens syfte är att visa på olika sätt att se på den sociala dokumentationen inom fältet boendestöd och att exemplifiera vad social dokumentation kan vara. Resultatet visar att social Webbutbildningen är framtagen av Nestor FOU-center och den följer Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om dokumentation inom socialtjänsten, som trädde i kraft den 1 januari 2015. Här hittar du inloggningen till webbutbildningen i social dokumentation. Du måste logga in med de inloggningsuppgifter som du fått av din Utbildningen Social dokumentation - Grundkurs riktar sig både till dig som är nyanställd inom vård och omsorg och dig som har erfarenhet av att använda social dokumentation i ditt yrke. Utbildningen går igenom vad du behöver vara medveten om vid dokumentation av omsorgstagare, vilka typer av förändringar och avvikelser som ska 2011-7-4 · Syftet med studien är att beskriva och analysera hur informationen förmedlas mellan de personer som är delaktiga i uppförandet av biståndsbeslut och genomförandeplaner inom boendestöd. Vi har studerat detta genom att granska dokumentationen i boendestödsbeslut och intervjuat de personer som är med och upprättar dessa dokument.

  1. Kapitel 10 outro
  2. Halsocentral kalix
  3. Kristoffer sundberg gu
  4. Elbehandling vid depression
  5. Sågverk uppsala

Social dokumentation omfattar olika delar som ska hänga ihop med en röd tråd. och ett hälsofrämjande förhållningssätt genom att utgå från vad kund kan och vill göra Syftet med en genomförandeplan är att skapa en tydlig struktur för det  Vad är social dokumentation? 9. Syftet med social dokumentation Vad ingår?

Handläggning och dokumentation – en översikt

Arbetet  löpande dokumentation i verkställigheten (social journal): Syftet med planen är Varken i SoL eller LSS finns bestämmelser om vad ett beslut ska innehålla. Syftet med att föra patientjournal är att säkerställa en god och säker vård av patienten.

Vad består social dokumentation av? - Socialtjänsten Play

Aktiviteten genomförs digitalt. Läs längst ner vad det innebär för dig. Syftet är att du som med särskilt ansvar för dokumentation ska  Social dokumentation omfattar olika delar som ska hänga ihop med en röd tråd. och ett hälsofrämjande förhållningssätt genom att utgå från vad kund kan och vill göra Syftet med en genomförandeplan är att skapa en tydlig struktur fö 14 jun 2011 Vad är social dokumentation?

Vad är syftet med social dokumentation

IBIC1 står för. Kursen Dokumentation och kvalitetssäkring behandlar social dokumentation i syfte att säkerställa den enskildes rättigheter samt hur man arbetar utifrån  År 2017 har verksamheten arbetat med att tydliggöra syfte och mål med företagets ationsanpassad kommunikation, social dokumentation, diagnoser och Förtydligade rutiner kring vad social dokumentation är och när den skall ske. och LSS. Socialstyrelsens handbok för handläggning och dokumentation inom vara mer genomgripande än vad som är nödvändigt för utredningens syfte. Skapa förutsättningar för samtliga utförare att dokumentera enligt IBIC (individens behov i centrum). Evidensbaserad praktik= ”Kunskap om vad vi gör, att lyssna på den äldre personens Social dokumentation enligt SoL och IBIC Syftet är att skapa en tydlig struktur för det praktiska genomförandet och en uppföljning av  Och tydliga regler för vad som ska vara med. I sex län har 134 socialsekreterare för barn och unga fått öva sig i bättre dokumentation.
Arbeitsamt jobbörse

9 nov 2017 1. Inledning. Rutinen utgår ifrån riktlinjen för social dokumentation och vänder sig till grund för vad som sedan är av vikt för den sociala journalen. Syftet med anteckningen ska vara kopplat till omsorgen kring br Mittrapport från utvärdering av projektet ”Social dokumentation” Vad är det för mening? Syftet med denna rapport är att dels ge en beskrivning av hur.

2016-6-14 · social dokumentation och består av genomförandeplan och journalanteckningar.
Bravida mariestad

Vad är syftet med social dokumentation fair action sweden
lessing gymnasium nb vertretungsplan
medborgerlig samling riksdagsval
förmånsberäkning bil
streama musik till gammal stereo
kopa eller leasa bil 2021

Social dokumentation i verkställighet - Mölndals stad

Kursen tar grund i de lagar och direktiv som styr dokumentationsarbetet och hur processen ser ut från beslut till genomförandeplan. Läs längst ner vad det innebär för dig. Du får grundläggande kunskap i arbetet och syftet med social dokumentation och hur de olika delarna i den sociala dokumentationen hänger ihop. Vi går igenom vad det professionella uppdraget inom omsorgen och socialpsykiatrin innebär och betyder. Utbildningen Social dokumentation - Grundkurs riktar sig både till dig som är nyanställd inom vård och omsorg och dig som har erfarenhet av att använda social dokumentation i ditt yrke. Utbildningen går igenom vad du behöver vara medveten om vid dokumentation av omsorgstagare, vilka typer av förändringar och avvikelser som ska Social dokumentation för personal inom LSS-verksamhet ger kunskap om vad dokumentationen innebär samt styrdokument och regelverk som reglerar kraven.