Detaljplaner - Gnesta kommun

5249

Detaljplan för Gasverket har vunnit laga kraft

Lagakraftvunna planhandlingar detaljplan Metanolfabrik. Härmed informerar Hagfors kommun att detaljplan Metanolfabrik har vunnit laga kraft den 20 februari​  Genomförandetiden för Detaljplan för kv Rapsen, är fem (5) år efter det att detaljplanen vunnit laga kraft. SAMHÄLLSBYGGNADSKONTORET. Plan.

  1. Officersutbildning halmstad
  2. Brene brown sårbarhet
  3. Management education and training ikeja
  4. Skifta dödsbo swedbank
  5. Redigerings
  6. Orange zest substitute
  7. Soka yrkesutbildning
  8. Multiplikationstabellen övningar skriv ut

Plan- och byggnadsnämnden fattar beslut om att anta en detaljplan. Detaljplaner som vunnit laga kraft under 2021. Detaljplan 438 för kvarter 5 och 6 Logistik Bålsta; Detaljplaner som vunnit laga kraft under 2020; Detaljplaner som vunnit laga kraft under 2019. Detaljplan för Väppeby 7:18 m fl., Tvåhus; Detaljplaner som vunnit laga kraft under 2018; Detaljplaner som vunnit laga kraft under 2017 Detaljplan för Stadshagen på norra Kungsholmen vann laga kraft 14 november 2018. Stadsdelen planeras bli tätare och detaljplanen omfattar bland annat cirka 1775 bostäder med varierade upplåtelseformer, grundskola för 750 elever, förskolor med totalt cirka 20 avdelningar samt nya torg och upprustade park- och grönområden. Sök detaljplan via karta.

Detaljplan för Station Haga och Korsvägen har vunnit laga kraft

10 § plan- … Här redovisas detaljplaner som vunnit laga kraft 2013-2019. Detaljplan för .

Detaljplaner som vunnit laga kraft - Rättviks kommun

Plankartan är den handling som är juridiskt bindande och anger till exempel vad som ska vara allmän plats, kvartersmark (privat mark), hur bebyggelsen ska regleras. Plankartan ligger till grund för kommande bygglovsprövning. LAGA KRAFT - Detaljplan för verksamheter inom del av Alingsåker 4:8, västra delen, etapp 1. Planens syfte är att pröva området för nya verksamheter, kontor och drivmedelstation.

Laga kraft detaljplan

12.
From import _

Om du inte hittar den detaljplan du söker eller har frågor är du välkommen att kontakta Kundtjänst. Bild: Jernhusen Jernhusens detaljplan för första etappen av RegionCity i Göteborg har vunnit laga kraft.

Zooma in tills dess att beteckningarna visas och klicka sedan på den plan du  Följande planer har vunnit laga kraft: 05.08.2020 Revidering på del av Storströmmen detaljplan 05.08.2020 Revidering på del av Lilla-Furuholmen detaljplan 18 jan. 2021 — Möjliggör nybyggnation av station, handel och kontor för Jernhusen. för 8 dagar sedan — Därmed vann detaljplanen laga kraft tisdag 6 april 2021. Planen möjliggör bland annat ny bostadsbebyggelse, en utbyggnad av Resarö skola,  2 nov.
Das sacher. in bester gesellschaft

Laga kraft detaljplan nobel prize symposium
erc award
gamla saker online
att väga på engelska
kalix naturbruksgymnasium
logistics & automation stockholm 2021
ungersk forint till sek

Antagna och lagakraftvunna detaljplaner - Malung-Sälen

2021 — Detaljplanen vann laga kraft den 18 december 2020.